2005 12 Kićenje bora u prostorijama

Krenuli smo ravno iz škole poslije sata tjelesnog. Već je bio mrak, ali nije bilo hladno. Putem smo pjevali.
Kad smo došli u prostorije tamo su nas čekale Helena, Silvija i Katarina. Došo je i Stipe. Kitili smo bor. Pjevali i zafrkavali se. Najbolje od svega je što je bilo puno nakita pa smo okitili i sebe. Takvi smo išli doma. Mama me je pitala kako mi je bilo. A ja sam joj reko, da mi je bilo super!

Mateo Jeleč, 3.b