2006 05 12 Odbojka u školi

Ovo je samo par primjera naših akcija petkom. Inače su akcije vrlo složene i fotoaparat ih nemože u potpunosti uhvatiti. Zato sve članove pozivam ovime da dođu svakim petkom od 21:30 u dvoranu OŠ "Retkovec" na vrhunsku odbojku i na analizu koja dolazi iza odbojke u prostorijama.