2005 11 11 Martinje

Slavili smo ove godine Martinje, krstili smo vino i slavili tri (3) rođendana. Silvia, Željka i Plantak slavili su rođendane i prisustvovalo je mnogo ljudi. Bilo je zabavno, i neka bude krivo onima koji nisu bili... :)