Izletništvo


Logorovanje FAŽANA '83

Logorovanje, iako bi više zadovoljavalo kriterij ljetovanja, jer nismo sami kuhali, no ipak smo provodili potpuni programski sadržaj, polagali vještarstva, imali dežurstva i noćnu stražu.