Vijesti


Pripreme za natjecanja

Održane su pripreme za natjecanja za mlađe i starije kategorije, kao pripreme za predstojeće natjecanje Državne izviđačke lige u Splitu. Na pripremama su sudjelovale dvije mlađe ekipe koje su se trebale natjecati na Kupu Sv. Duje u Splitu. No zbog bolesti člana jedna je ekipa odustala. Ekipe su upoznate s propozicijama, a prema novostima koje donose propozicije, pripremana je strategija i uvježbavali su se pojedinačni doprinosi i radni zadaci u ekipi. Starije ekipe vježbale su pronalazak kontrolnih točaka na karti i skicu dijela puta.

Uz navedeno, aktivnost je iskorištena i kao Dan planeta Zemlje, oko kojeg su sve aktivnosti bile prezentirane. 

Obravio: Eko