Vijesti


Čestitke

Kak već svi znate, 19. svibnja dan je kada svi izviđači obilježavaju svoj dan!

Nama je taj dan još i više. Sada već davne 1978. na desetu godišnjicu rada 17. družine "Javor" osnovan je Odred izviđača Javor, trenutno najbrojnija, a u posljednjih nekoliko godina i najtrofejnija (na natjecanjima) izviđačka udruga.

Hvala svima koji su makar jedan tren podijelili s nama na nekoj aktivnosti, logorovanju, logorskoj vatri...

Sretan vam Dan Odreda i 31. (41.) obljetnica uspješnog rada!

Uprava odreda

                                                                                                                       (Obavio: Eko)