Vijesti


Humanitarna akcija

 

17.05. pa nadalje aktivno smo sudjelovali u humanitarnoj akciji prikupljanja humanitarne pomoći u novcu, hrani, te obući i odjeći. Aktivnost je bila upriličena na način da se na račun Saveza izviđača Zagreba prikupljala sredstva za humanitarne aktivnosti, prikupljala se hrana i odjeća, te sortirala u Savezu izviđača Zagreba. S tri se kombi vozila sortirana se hrana i odjeća odvozila u Slavoniju, gdje je predana izviđačima u Vinkovcima i Otoku. Na jednoj o prijevoza sudjelovali su i članovi našeg odreda donirajući korištenje kombi vozila za prijevoz humanitarne pomoći. Ukupno je sudjelovalo preko 60 članova odreda svih uzrasta.

Objavio: Eko