Izletništvo


Zimovanja


      Zimovanje, tipična izviđačka višednevna aktivnost primjerena za zimske praznike. Naša su zimovanja trajala od 7-14 dana. I sami broj sudionika je varirao od 16-95. No najbitnije je da su iza 'Javora' redovno ostajale dvije stvari: 1. NIŠTA, 2. zahvala svim onim koji su organizirali ili pomogli u organizaciji zimovanja.

Moram naglasiti da nismo organizirali zimovanja u svrhu profita od sudionika koji nisu članovi, već smo se uvijek trudili članovima organizirati povoljan boravak na snijegu sa svim pripadajućim sadržajima.