Izletništvo


Logorovanja

          Logorovanje je najviši oblik organiziranog boravka u prirodi. Naša su logorovanja bila u trajanju od 10-25 dana, plus konačari, zavisno od potrebe. I sami broj sudionika je varirao od 12-160. No najbitnije je da su iza 'Javora' redovno ostajale dvije stvari: 1. NIŠTA, 2. zahvala svim onim koji su organizirali ili pomogli u organizaciji logorovanja.

Moram naglasiti da nismo organizirali logorovanja u svrhu profita od sudionika koji nisu ni članovi, već smo se uvijek trudili članovima pružiti ono najljepše, iskonsko, šumsko logorovanje-kad je god to bilo moguće.