Akcije - prošla događanja


Proljetovanje u Kaljama

Kao što je već i tradicija, svako proljeće uključujući i ovo, organizira se proljetovanje u Kaljama, Žumberku.

opširnije...

Spremi se za zimu - bivak u Dišniku

Dvodnevni bivak kao uvod u zimovanje

opširnije...

HalloWeen party 30.10.2004

Malo uranjena Noć vještica provedena u super-halovinskoj atmosferi za koju su se pobrinuli domaćini: The Vještica i Vrag osobno...

opširnije...

Izlet na PD Lipa 23-24.10.2004.

Održan dvodnevni izlet na PD Lipa s 24 sudionika.

opširnije...

Izviđanje terene za zimovanje 22.10.2004.

Izviđanje terena za zimovanje u Moslavačkkoj Slatini

opširnije...