Akcije


Program na izviđačkim akcijama koje mogu biti unutar neke jedinice, na razini grada, države ili na međunarodnoj razini predstavlja provjeru izviđačkog znanja i vještina, savladavanja stručnih znanja i poznavanja orijentacije u prirodi. Na akcijama se razvija snalažljivost, smisao za orijentaciju na nepoznatom terenu, preživljavanje u prirodi, kolektivan i organiziran život u prirodi, produbljivanje prijateljstva, zajedništva i suradnje te razmjena stečenog iskustva između sudionika natjecanja. Cilj svake akcije je da ekipa zajedničkim radom, krećući se po nepoznatom terenu uz upotrebu topografske karte i kompasa, savlada predviđene zadatke u zadanom vremenu i prikaže stečena izviđačka znanja i vještine.

Prošla događanja »

Kao što je već i tradicija, svako proljeće uključujući i ovo, organizira se proljetovanje u Kaljama, Žumberku.
Dvodnevni bivak kao uvod u zimovanje
Malo uranjena Noć vještica provedena u super-halovinskoj atmosferi za koju su se pobrinuli domaćini: The Vještica i Vrag osobno...
Održan dvodnevni izlet na PD Lipa s 24 sudionika.
Izviđanje terena za zimovanje u Moslavačkkoj Slatini